Verifikasjon

Vi har mer enn 35 års erfaring med verifisering av gjennomføringsplaner, spesifikasjoner, krav og anskaffelser.

Vi anser verifikasjonsprosessen som oppdragsgivers kvalitetssikring.

Vi har et internasjonalt samarbeide med tysk maritimt ingeniørselskap, KBL Shipping GmbH, Bremen og dets internasjonale kontaktnett. Vi kan derfor bruke lokale krefter i oppdrag for klienter og dermed spare mye på å bruke lokalt personell.

Vi samarbeider med solicitor i London slik at oppdrag som involverer britiske personer og/eller selskaper kan løses på en rask og tilfredsstillende måte.