Om oss

Vi har god utdanning og meget lang erfaring fra små og store bedrifter og prosjekter, hvor krav til formaliteter var sterkt uttalt.

Vi oppnevner alltid en vararepresentant som kan utføre jobben dersom den valgte representanten er på reise, blir syk eller av annen grunn ikke er til stede.

Truls Gunnar Thomsen: Jurist og Rettshjelper, erfaring fra kontrakts- og anskaffelse fra shipping, store offshore- og landbaserte prosjekter (Gullfaks, Draugen, Heidrun, Oseberg, Brage, Ekofisk, Ormen Lange, Kontraktssjef for utbyggingen av Gardermoen Flyplass, Kontraktssjef på Longannet Kraftsstasjon i Scotland, Kvalitetsrevisjon av Politiets anskaffelse av biler, Forsikringsregimer og forsikringsoppgjør, gjennomføring av endringer og oppgjør av krav, tilbudsskriving og evaluering av tilbud, Helse, Miljø og sikkerhet, risikovurdering og risikostyring, garantioppgjør

Arne Berg: Markedsorientert leder med bred teknisk og kommersiell erfaring fra ledende bedrifter innfor prosjektledelse, anskaffelse, logistikk og opplæring.

– Høyere —   forvaltningsutdannelse fra Luftforsvaret.
–  BI – Material-administrajon /Anskaffelse
–  Pedagogisk Seminar for Yrkeslærere
Undervisning i Økonomi & Adm. og Logistikk-fag ved Luftforsvarets teknisk skole
–  Seksjonsleder/fagsjef anskaffelser i Hydro Olje&Gass divisjonen
Anskaffelsesleder i Norsk Hydro utbyggingsprosjekter i Nordsjøen
(Oseberg –prosjektene, Visund, Troll C, Heimdal)
– Logistikk ansvarlig i studie/oppgradering av NPK fabrikk i Russland