Kvalitetsrevisjon

Vi har mer en 35 års erfaring med kvalitetssikring, krav til kvalitetssikring, kvalitetsplaner og kvalitetsrevisjoner fra offshore virksomhet og store landbaserte prosjekter i forbindelse med utvelgelse av leverandører og administrasjon av disse anskaffelsene.

Vi har også gjennomført en kvalitetsrevisjon av Politiets anskaffelse av biler.