Konsulentvirksomhet

Vi påtar oss middelslange og kortvarige konsulentoppdrag innen;

  1. Anskaffelser, herunder etablering og gjennomføring av anbudsprosessen, evaluering og innstilling, samt opplæring
  2. administrasjon av anskaffeleser
  3. Risikostyring, herunder etablering og oppfølgning av risiki
  4. Behandling av endringer, mangler og krav
  5. Forsikringer, forsikringsregime og oppgjør
  6. kvalitetssikring, Helse, Miljø og sikkerhet samt verifikasjon
  7. Data-kontrakter